SEKTOR D.O.O.

    Bulevar Branilaca Dobrinje bb
    71000, Sarajevo, BiH
    Tel/faks: 033 466-631
    Mob: 061 817-139